4 bước tối ưu hóa seo blogspot "Chuẩn SEO" top Google

Mua template blogspot tại Share123 Blogger Templates chắc có lẽ bạn cần 1 bài hướng dẫn chi tiết về cách tối ưu seo cho blogspot của mình lê top google dễ dàng hơn đúng không nào. Bài này Hồng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn nhé.
4 bước tối ưu hóa seo blogspot "Chuẩn SEO" top Google
4 bước tối ưu hóa seo blogspot "Chuẩn SEO" top Google
Tối ưu hóa seo blogspot không phải là tất cả để seo blogspot lên top google nhưng nó cũng góp phần nào vào việc này và đó là bước đệm tốt cho các công việc khác tạo nên sự ưu ái của google cho website của các bạn nhé.

Bạn cần làm gi để tối ưu hóa seo blogspot chuẩn seo google?

1. Tối ưu các thẻ meta seo cho template blogspot

Thẻ meta seo có tác dụng như Plugin Wordpress Seo By Yoast khi bạn sử dụng wordpress góp phần tối ưu seo blogspot về tiêu đề, mô tả và hình ảnh nếu bạn đã có sử dụng qua wordpress chắc bạn sẽ biết đến chức năng của thẻ meta rõ hơn. Và bây giờ chúng ta thêm vào blogspot bằng cách

Bước 1 : Tại phần quản trị Blogger bạn chọn Chủ đề > Chỉnh sửa HTML tìm đến thẻ <head> và thêm đoạn code meta sau dưới nó (Lưu ý nếu blogspot của bạn đã có thì ko cần thêm hoặc xóa cái cũ trước khi thêm cái mới)
<meta content='ID' name='google-site-verification'/>
<meta content='ID' name='msvalidate.01'/>
<meta content='ID' name='p:domain_verify'/>
<meta content='ID' name='yandex-verification'/>
<meta charset='utf-8'/>
<meta content='IE=edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
<meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='index,follow' name='Googlebot'/>
<meta content='index,follow,noodp' name='robots'/>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<meta content='https://www.facebook.com/ID/' property='article:publisher'/>
<meta content='https://www.facebook.com/ID/' property='article:author'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<meta content='index,follow' name='robots'/>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/posts' rel='publisher'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
<title><data:blog.pageName/></title>
<!-- TRANG LABEL -->
<meta content='THÊM Description' name='Description'/>
<meta content='THÊM keywords' name='keywords'/>
<meta content='index,follow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<meta content='noodp,noydir' name='robots'/>
<meta content='THÊM keywords' name='keywords'/>
<meta content='website' property='og:type'/>
<meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='og:description'/>
<meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>
<meta content='LINK ẢNH TRANG CHỦ' property='og:image'/>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<title><data:blog.pageName/></title>
</b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<meta content='noodp' name='robots'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/posts' rel='publisher'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
<meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
<b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
<meta expr:content='data:blog.postImageUrl' itemprop='image'/></b:if>
<meta content='data:blog.pageName' property='og:site_name'/>
<meta content='article' property='og:type'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<title>Page Not Found</title></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<meta content='noindex' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.isMobile'><meta content='noindex,nofollow' name='robots'/></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, &quot; + data:blog.pageTitle + &quot;, &quot; + data:blog.title' name='keywords'/></b:if></b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'><link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/></b:if></b:if>
<meta content='ID' property='fb:app_id'/>
<meta content='ID' property='fb:admins'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/posts' rel='publisher'/>
<link href='https://plus.google.com/+ID/posts/about' rel='author'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.url' expr:title='data:blog.pageName' rel='openid.delegate'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<script type='application/ld+json'>
{&quot;@context&quot; : &quot;http://schema.org&quot;,&quot;@type&quot; : &quot;WebSite&quot;,&quot;name&quot; : &quot;<data:blog.pageTitle/>&quot;,&quot;url&quot; : &quot;LINK TRANG CHỦ&quot;}
</script><!-- / json SEO plugin by share123bloggertemplates.com -->
<link expr:href='data:blog.canonicalHomepageUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/></b:if>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageTitle != data:blog.title'>
<link expr:href='data:blog.canonicalUrl' hreflang='vi-vn' rel='alternate'/>
</b:if></b:if>
Bước 2 : Bấm lưu mẫu những vẫn ở đó để thực hiện hướng dẫn tiếp theo nhé.

2. Tối ưu thẻ tiêu dề heading (h1, h2, h3)

Thông thường các bạn mua template blogspot của mình thì thẻ này các bạn đã được tối ưu sẵn nhưng nếu bạn cần 1 hướng dẫn chi tiết thì mình sẽ giúp bạn, đây là hướng dẫn cho tiêu đề bài viết ở trang danh mục, trang static page, và trang bài viết cho tiết cho blog của bạn mà mặc định Blogger nó để là <h3>.

Tiếp tục ở phần chủ đề các bạn bấm tổ hợp phím Ctrl + F tìm đoạn code <b:if cond='data:post.title'> bấm enter 2 lần và bạn sẽ phát hiện đoạn code
<b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h3>
</b:if>
Như mặc định của Blogger nó là h3 ở tất cả các trang như thế và bây giờ chúng ta dùng thể điều kiện để tối ưu h1 ở trang bài viết chi tiết và h2 ở các trang chuyên mục bạn thấy thế nào. Bay giờ hãy xóa đoạn code trên và thay vào đó đoạn code sau:
<b:if cond='data:post.title'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot;'>
<h2 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url ' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h2>
<b:else/>
<h1 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url ' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
<b:else/>
<h1 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
<b:if cond='data:post.link or (data:post.url and data:blog.url != data:post.url)'>
<a expr:href='data:post.link ? data:post.link : data:post.url ' expr:title='data:post.title'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</h1>
</b:if>
</b:if>
Sau đó bấm lưu và hoàn thành, bạn có thể kiểm tra lại các thẻ heading đã hiển thị đúng như bạn mong muốn chưa nhé.

3. Tối ưu thẻ robots.txt cho Blogger.

Robots.txt nó giống như cánh cửa nhà bạn mà trong đó con BOT của google là một vị khách nếu bạn muốn index những trang nào thì cho nó vào và ngược lại thì chặn. Nhưng trên thực tế không cần index trang nào thì chặn còn không chặn thì chẳng cần làm gì cả.

Thẻ robots trên Blogger 2 loại đó là robots tùy chỉnh và robots.txt nhưng khi các bạn không seo trang chuyên mục thì ko cần cấu hình gì cả. Còn ngược lại nếu muốn seo trang chuyên mục đồng nghĩa với việc cho google bot dạo chơi ở đó thì

Ở phần quản trị Blogger vào Cài đặt > Tùy chọn tìm kiếm > Robots.txt tùy chỉnh các bạn chỉnh sửa ở đó và thêm đoạn code
User-agent: *
Disallow: /*?updated-max=*
Disallow: *archive.html
Disallow: /search?updated-min=
Disallow: /search?updated-max=
Disallow: /search/label/*?updated-min=
Disallow: /search/label/*?updated-max=
Disallow: có nghĩa là chặn những đường dẫn có cú pháp như vậy còn lại thì cho tất cả.

Bấm lưu thay đổi nhé. Hoàn thành...

4. Đưa sitemap.xml lên google google webmaster tool 

Sau khi đã cảm thấy hoàn thiện thì việc cuối cùng bây giờ là khai báo với google để nó có thể index website của các bạn nhanh hơn và giúp các bạn kiểm soát được lưu lượng tìm kiếm cho blogspot của mình.

Bước 1 : Truy cập vào https://www.google.com/webmasters/tools/ click chọn thêm trang web và nhập Url (đường dẫn) cần khai báo với google.
Thêm trang web lên google
Thêm trang web lên google
Còn chờ gì nữa mà không bấm chữ thêm google sẽ bảo bạn xác minh trang web này là của chính bạn,đối với blogspot bạn chỉ có thể chọn cách xác minh bằng thẻ HTML sau đó nhận đc 1 đoạn code meta dán vào bên dưới thẻ <head> trong template blogspot để xác minh.

Sau đó thì khai báo sitemap của bạn lên google bằng cách chọn Sơ đồ trang web > Thêm sơ đồ trang web và dán đoạn code này vào nek 
atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=500
Nếu blog của bạn trên 500 bài viết thì sử dụng thêm 1 sitemap nữa là
atom.xml?redirect=false&start-index=501&max-results=1000 
Tiếp theo là bấm gởi và hoàn thành cách đưa sitemap của bạn lên google mà cũng đến lúc tôi phải kết thúc bài viết này rồi. Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết này của mình.

3 Bình luận
Sắp xếp theo
  1. Cách tối ưu thần thánh không bao giờ lỗi thời cả anh em ạ

    Trả lờiXóa
  2. Rất tuyệt!
    các bạn muốn tìm hiểu về các bước SEO website chuẩn SEO giúp on top google thì hãy đăng ký khóa đào tạo seo cộng hưởng nhé

    Trả lờiXóa
Xem nhiều
Blog