Tuyệt chiêu tối ưu PageSpeed toàn diện cho blogspot 2018

Nếu bạn đang muốn có một số điểm tuyệt đối trong PageSpeed cho blogspot của mình có nghĩa là từ 95 đến 100 điểm mà số điểm PageSpeed hiện tại của bạn hiện tại chỉ đạt từ 70 đến 80. Lưu ý để có số điểm đến 80 thì bạn cần phải tối ưu các hình ảnh có trên website của mình cả ở trang chủ và các trang bài viết.
Mẹo nhỏ để nén ảnh hãy sử dụng công cụ https://imagecompressor.com/vi/
Lưu ý : Hãy backup theme blogspot của bạn lại trên máy tính để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra nha.

Nói một cách khác đây là thủ thuật tạo bộ nhớ đệm Gzip cho blogspot của bạn bằng cách tối ưu các url JS hay CSS của một bên thứ ba nào đó chẳng hạng như : Google Adsense, Google Analytics ...
Tuyệt chiêu tối ưu PageSpeed toàn diện cho blogspot 2018
Vậy làm thế nào để tối ưu những url trên để website blogspot của bạn có tốc độ tải trang cải thiện nay hãy làm theo hướng dẫn của Share123 Blogger Templates dưới đây nhé.

Các bạn tìm đến thẻ <head> thường nằm ở dòng thứ 4 hoặc 5 trong theme của các bạn và thêm vào dưới nó đoạn code sau :
<include expiration='7d' path='*.css'/>
<include expiration='7d' path='*.js'/>
<include expiration='3d' path='*.gif'/>
<include expiration='3d' path='*.jpeg'/>
<include expiration='3d' path='*.jpg'/>
<include expiration='3d' path='*.png'/>
Sau khi thêm vào thì các bạn có thể lưu mẫu lại nhé.

Ngoài ra các bạn có thể thực hiện cho website bằng mã nguồn wordpress của mình bằng cách thêm đoạn code sau vào file .htaccess
## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##
Ngoài những phần các bạn đã tối ưu ở trên rồi thì còn những url bundle widget mặc định tạo ra bởi Blogger cũng gay trở ngại cho website của bạn với PageSpeed.
Tuyệt chiêu tối ưu PageSpeed toàn diện cho blogspot 2018
Có đúng là bạn đang cần tối ưu những url này không, nếu đúng thì hãy làm theo hướng dẫn sau của Share123 Blogger Templates ngay lúc này nhé.

Tìm đến
<head>
Thay bằng
&lt;head&gt;
Tìm đến
<b:skin><![CDATA[
Thay bằng
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
<style type='text/css'>
Tìm đến
]]></b:skin>
Thay bằng
</style> 
Tìm đến
</head>
Thay bằng
&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;
Tìm đến
</body>
Thay bằng
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;
Tìm đến
<html>
Thay Bằng
<HTML expr:dir='data:blog.languageDirection'>
Tìm đến
</html>
Thay bằng
</HTML> 
Sau đó bấm lưu mẫu của các bạn lại một tuần sau các bạn có thể kiểm tra lại blogspot của các bạn với PageSpeed sẽ thấy sự khác biệt nhé.
Xem nhiều
Blog